Umowa o pracę - chemik analityk
Biomibo Warszawa, Polska 1 lutego 2018

Handel odczynnikami i sprzętem laboratoryjnym od 1994 roku. Prowadzenie badań przemysłowych we własnym laboratorium.

Umowa o pracę - chemik analityk
 • udział w projekcie badawczo-rozwojowym współfinansowanym ze środków UE,
 • opracowywanie i walidacja metod analitycznych,
 • wykonywanie analiz fizykochemicznych (mineralizacja próbek, oznaczenia woltamperometryczne),
 • prowadzenie i dokumentowanie analiz chromatograficznych (GC-MS, LC-MS),
 • prowadzenie dokumentacji analitycznej oraz jej archiwizacja.

Wymagania

 • wykształcenie wyższe chemiczne, biotechnologiczne, biochemiczne lub pokrewne,
 • doświadczenie w pracy w laboratorium analitycznym,
 • dobra znajomość zaawansowanych technik analitycznych (woltamperometria, GC-MS, LC-MS, spektrofotometria itp.),
 • dobra znajomość oprogramowania do obsługi aparatury analitycznej,
 • dobra znajomość języka angielskiego,
 • dobra organizacja pracy własnej i umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność analitycznego myślenia i nastawienie na realizacje celów.

Oferujemy

 • uczestnictwo w unikalnym projekcie badawczo-rozwojowym współfinansowanym ze środków UE,
 • duże pole do samodzielnego działania,
 • zatrudnienie na umowę o pracę (możliwy elastyczny czas pracy).

Wymagane dokumenty

CV, list motywacyjny