Umowa o pracę - Bibliotekarz/starszy bibliotekarz
Bibliotekarz/starszy bibliotekarz Biblioteka Główna SGGW, Nowoursynowska 161, Warszawa, Polska 14 czerwca 2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

poszukuje kandydata na stanowisko: bibliotekarza/ starszy bibliotekarz

Miejsce pracy: Biblioteka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

Jednostka: Biblioteka Główna

Umowa o pracę - Bibliotekarz/starszy bibliotekarz
 • praca informacyjna z czytelnikami w systemie zmianowym, z wykorzystaniem aktualnych programów i  narzędzi elektronicznych oraz źródeł tradycyjnych;
 • udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie ewidencji czytelników w procedurach systemu Aleph;
 • prace w zakresie organizacji zbiorów: melioracja, selekcja, skontrum, opracowanie techniczne
 • prowadzenie statystyki;
 • współpraca z bibliotekami sieci SGGW oraz innymi bibliotekami naukowymi.

Wymagania

 • studia wyższe, najchętniej kierunkowe;
 • znajomość systemu Aleph lub innych systemów bibliotecznych i formatu MARC 21/RDA;
 • znajomość współczesnych źródeł informacji;
 • staż w bibliotece naukowej;
 • biegła obsługa komputera – środowisko Windows;
 • znajomość Microsoft Office;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym;
 • umiejętność pracy w zespole.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie życiorysu /CV/, listu motywacyjnego oraz kserokopii dyplomu /odpisu/ ukończenia szkoły wyższej do dnia 24.06.2018 r. na adres:

Sekretariat Biblioteki Główna
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
ul. Nowoursynowska 161, Budynek 48
02-786 Warszawa
z dopiskiem „ Bibliotekarz/starszy bibliotekarz”
w godz. 900 – 1400 ( w dni robocze)

albo w formie elektronicznej na adres: bg@sggw.pl /w temacie: bibliotekarz-st. bibliotekarz/

Prosimy o załączenie następującego oświadczenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego, w celu uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: (Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.)

Uprzejmie informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.


Oferujemy

Pracę na pełen etat,  zatrudnienie na czas określony.