Umowa zlecenie - Aystent/tka w Dziale Adminitracji Polis
Chubb European Group limited Sp z o.o. Oddział w Polsce Warszawa, Polska 5 stycznia 2018

Firma Chubb to największa na świecie notowana na giełdzie spółka specjalizująca się                  w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych.

Spółka Chubb prowadzi działalność w 54 krajach, oferując ubezpieczenia majątkowe, dla osób fizycznych i dla firm oraz ubezpieczenia wypadkowe, dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne, reasekurację i ubezpieczenia na życie.

Umowa zlecenie - Aystent/tka w Dziale Adminitracji Polis
 • Rejestrowanie i wystawianie dokumentów ubezpieczeniowych
 • Wprowadzanie danych do systemów
 • Archiwizowanie danych
 • Bieżące prace administracyjne dla działu operacyjnego

Wymagania

 • Student/tka II/III/IV roku studiów
 • Preferowane studia zaoczne
 • Dobra znajomość języka angielskiego

Oferujemy

 • Możliwość zdobycia doświadczenia w międzynarodowej firmie ubezpieczeniowej
 • Możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych
 • Pracę w prestiżowym międzynarodowym środowisku
 • Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenie

Wymagane dokumenty

CV