Umowa o pracę - Asystentka Zespołów Biznesowych
House of Skills Równoległa 4A, Warszawa, Polska 10 maja 2019

House of Skills to wiodąca marka na polskim rynku usług doradczo-szkoleniowych. Specjalizujemy się w rozwoju menedżerów i organizacji. Działamy tak, aby inwestycje w rozwój ludzi i systemów zarządzania nimi przynosiły realny zwrot. Jesteśmy zespołem profesjonalistów tworzących unikalną kulturę organizacyjną, opartą o nasze wartości: dbałość, bliskość, radość. Więcej o nas na www.houseofskills.pl

Umowa o pracę - Asystentka Zespołów Biznesowych

Do wykonywania codziennych zadań na tym stanowisku niezbędne są:

 • pasja do współpracy z ludźmi, postawa prokliencka,
 • wielozadaniowość – zdolność do brania udziału w wielu projektach jednocześnie,
 • samodzielność i odpowiedzialność w działaniu,
 • sumienność, uważność i dbałość w pracy, zwłaszcza w zakresie tworzonych dokumentów,
 • sprawne posługiwanie się pisanym językiem polskim i angielskim – umiejętności tworzenia i redagowania tekstów,
 • dobre umiejętności analityczne (w tym: właściwe formułowanie problemu, stawianie trafnych hipotez),
 • bardzo dobre umiejętności komunikacyjne,
 • ukończone studia wyższe. 

Wymagania

Chcemy współpracować z osobą, która:

 • jest bardzo dobrze zorganizowana i sprawnie zarządza priorytetami,
 • wspiera zespoły w realizacji prac bieżących i projektów dla klientów (m.in. dba o kompletność dokumentacji projektowej, koordynuje plany i harmonogramy, komunikuje się z klientem w celach organizacyjnych, organizuje spotkania, webinary itp.),
 • lubi tworzyć prezentacje, grafiki, wizualizacje, biegle posługuje się pakietem MS Office (Power Point, Word, Excel); znajomość programu graficznego będzie dodatkowym atutem,
 • ma łatwość w nawiązywaniu relacji i klarownie komunikuje się w kontakcie bezpośrednim, telefonicznym i pisemnym,
 • dobrze zna język angielski i jest gotowa do przygotowywania tłumaczeń,
 • chce być częścią dużego zespołu House of Skills.

Oferujemy

 • atrakcyjne warunki pracy w firmie, w której ludzie są największą wartością.
 • profesjonalne środowisko pracy oparte na partnerskich relacjach i naszych wartościach: bliskość, radość, dbałość,
 • współpracę z doświadczonymi ekspertami merytorycznymi w jednej z największych i najbardziej renomowanych firm doradczo-szkoleniowych,
 •  niekorporacyjny klimat w pracy nad projektami rozwojowymi dla największych firm w Polsce,
 • udział w szkoleniach otwartych oraz wewnętrznych inicjatywach rozwojowych,

Wymagane dokumenty

CV