Umowa zlecenie - Asystent/ka działu zakupów
Astri Polska Sp. z o.o. Aleja Krakowska 110/114, Warszawa, Polska 11 października 2018

Astri Polska jest pierwszą polską firmą działającą w obszarze technologii kosmicznych i satelitarnych, której 100% przychodu pochodzi z przemysłu kosmicznego. Dzięki zaangażowaniu w liczne projekty na rzecz Europejskiej Agencji Kosmicznej i Komisji Europejskiej, Astri Polska jest liderem na polskim rynku technologii kosmicznych. Firma specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań z zakresu elektroniki, optomechatroniki, GNSS (Global Navigation Satellite Systems), satelitarnych obserwacji Ziemi i komunikacji satelitarnej. W chwili obecnej firma zaangażowana jest w kilkanaście projektów/kontraktów w obszarze rozwoju technologii kosmicznych, bezpieczeństwa i nawigacji satelitarnej dla Europejskiej Agencji Kosmicznej, Komisji Europejskiej (FP7, BONUS, ENIAC, Horizon 2020) i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Projekty realizowane przez Astri Polska wpisują się w założenia Polskiej Strategii Kosmicznej. Astri Polska jest spółką typu joint venture pomiędzy europejskim koncernem przemysłu kosmicznego i obronnego – Airbus Defence and Space oraz wiodącą polską jednostką naukową – Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk. Od momentu powstania w 2010 roku firma rozwija się dynamicznie i w chwili obecnej zatrudnia około 80 osób.   Działalność firmy skupia się w trzech obszarach: Systemy Elektroniczne (Electrical Ground Support Equipment) – dział firmy skupiający się na projektowaniu i produkcji urządzeń elektronicznych oraz świadczeniu usług z zakresu elektroniki. Obecnie, dział Elektroniczny skupia się na systemach wykorzystywanych w projektach kosmicznych podczas ich produkcji, montażu, integracji i testowania[1]. Poprzez dział elektroniczny Astri Polska jest zaangażowana w ważne europejskie projekty kosmiczne, takie jak: JUICE, MetOp-SG, NeoSat czy EUCLID. Systemy Optomechatroniczne (Optical Ground Support Equipment) – dział firmy skupiający się na rozwijaniu produktów i usług w obszarze naziemnych mechatronicznych systemów optycznych. Specjalizuje się w całościowym modelowaniu, projektowaniu i produkcji zaawansowanych pomiarowych systemów optycznych, jak również w modelowaniu i analizie propagacji wiązki przy użyciu modeli geometrycznych, skalarnych i wektorowych. W dziedzinie OGSE Astri Polska jest zaangażowana w duże projekty takie jak Sentinel-5 czy C3P0. Aplikacje i Usługi Satelitarne (Space Applications & Services) – firma jest polskim liderem przetwarzania i dostarczania zobrazowań satelitarnych (optycznych i radarowych). Zajmuje się również tworzeniem systemów GIS wykorzystujących dane pozyskiwane w czasie rzeczywistym, ukierunkowanych na zastosowanie w obszarze bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego. Dodatkowo, w dziale projektowane i prototypowane są dedykowane urządzenia i systemy nawigacyjne oparte na technologii GNSS (Global Navigation Satellite System). Dział Usług i Aplikacji Satelitarnych jest zaangażowany w projekty takie jak: AGGA-4, TEcHNO, E-Knot, EO4EP, SIA czy SafeDam.

Umowa zlecenie - Asystent/ka działu zakupów

Zakres obowiązków na tym stanowisku obejmuje:

 • przygotowywanie oraz uaktualnianie bazy danych dostawców i materiałów w systemie SAP MM
 • weryfikacja zapotrzebowań zakupowych zgłaszanych przez inżynierów produkcyjnych
 • wprowadzanie i koordynacja zamówień do dostawców
 • wsparcie działań logistycznych (przyjmowanie materiałów, kompletacja wydań magazynowych)
 • tworzenie odpowiedniej dokumentacji i pomoc w prawidłowym obiegu dokumentów
 • inne zadania w ramach działu zakupów

Wymagania

Od kandydata oczekujemy:

 • dobrej znajomości MS Office, w szczególności MS Excel
 • zapału do pracy z danymi
 • koncentracji na szczegółach, dokładności w codziennych zadaniach
 • wykształcenia wyższego (lub w  trakcie studiów)
 • umiejętności współpracy
 • umiejętności ustalania priorytetów i sprawnej organizacji pracy własnej

Mile widziane będą również:

 • znajomość systemu SAP MM
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym (B1),
 • doświadczenie na podobnym stanowisku


CV prosimy przesyłać na adres: office.astripolska@astripolska.pl

Prosimy o dołączenie klauzuli:

„Oświadczam, iż podając moje dane osobowe, wyrażam zgodę na ich przetwarzanie przez Astri Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa, jako administratora danych osobowych, w związku z moim uczestnictwem w postepowaniu rekrutacyjnym prowadzonym przez Astri Polska sp. z o.o. w zakresie wskazanym w powyższym życiorysie, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego oraz na zarchiwizowanie ich dla przyszłych ewentualnych rekrutacji.

 

W związku z postępowaniem rekrutacyjnym udzielam także zgody na kontakt ze strony Astri Polska sp. z o.o.: (i) drogą mailową na podany w mojej aplikacji adres e-mail; (ii) drogą telefoniczną (kontakt telefoniczny), na podany w moim życiorysie numer telefonu – w celu informowania mnie o jego wynikach.

 

Oświadczam, iż rozumiem, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, oraz że przysługuje mi prawo dostępu do danych oraz prawo do ich poprawiania. Oświadczam również, iż przyjmuję do wiadomości, że zgoda może być przeze mnie w dowolnym momencie wycofana, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.”


Oferujemy

Osobom zainteresowanym oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia
 • zdobycie doświadczenia w pracy z systemem SAP
 • praktyczne poznanie różnych aspektów pracy w dziale zakupów
 • współpracę w młodym i dynamicznym zespole
 • miłą i życzliwą atmosferę
 • owoce w firmie.


Wymagane dokumenty

Asystent/ka działu zakupów