Inna forma zatrudnienia - Asystent Zarządu/Office Manager
Fundacja Komunalna Łucka, Warszawa, Polska 20 czerwca 2017

Fundacja Komunalna zajmuje się realizacją projektów inwestycyjnych o zasięgu lokalnym, narodowym i międzynarodowym w branżach takich, jak infrastruktura, energetyka i przemysł. Działalność Fundacji skupia się przede wszystkim na rynkach szybko wschodzących, takich jak Indonezja, Kazachstan, Wietnam, czy Nigeria.
Fundacja Komunalna zajmuje się również kompleksowym wspieraniem inicjatyw samorządowych związanych z realizacją inwestycji mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców i zapewnienie warunków zrównoważonego rozwoju lokalnym społecznościom.

Inna forma zatrudnienia - Asystent Zarządu/Office Manager

Praca na zastępstwo w terminie 03.07.2017-14.07.2017
Do obowiązków będzie należeć

 • Organizacja pracy członków Zarządu
 • Organizacja pracy biura
 • Organizacja pracy bieżących projektów Fundacji

Wymagania

 • chęć pogłębienia praktycznej wiedzy w dziedzinie administracji i prowadzenia działalności gospodarczej
 • umiejętności analityczne
 • wysoka kultura osobista
 • dobra organizacja pracy
 • umiejętność pracy w grupie

Oferujemy

 • udział w praktycznej realizacji projektów gospodarczych między innymi na terenie Europy, Azji Centralnej i Azji Południowo Wschodniej
 • pracę przy realizacji projektów dotowanych z Funduszy Europejskich
 • możliwość stałego zatrudnienia po wskazanym okres

  Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV na adres e-mail:
  biuro@fundacjakomunalna.org

  Prosimy o dołączenie klauzuli:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawa z dnia 27.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm.”

  Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

  Oferowana praca jest pracą czasową na zastępstwo. Po tym okresie oferujemy możliwość zatrudnienia na stałe.


Wymagane dokumenty

CV