Umowa zlecenie - Asystent Urbanisty
Budplan Sp. z o.o. Warszawa, Polska 5 września 2018

Jesteśmy firmą skoncentrowaną na opracowywaniu projektów dotyczących planowania przestrzennego, środowiska, ale również projektów dotyczących przygotowania inwestycji. Swoją pracę wykonujemy z należytą precyzją i zamiłowaniem. Nasze doświadczenie i sukcesy, poparte wieloma referencjami, są dowodem na solidność realizowanych usług.

Umowa zlecenie - Asystent Urbanisty
 • Współudział przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarach wiejskich i miejskich
 • Współudział przy sporządzaniu Studiów Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania;
 • Wykonywanie zleconych czynności przez głównego projektanta.

Wymagania

 • status studenta; w trakcie studiów na kierunku architektura lub gospodarka przestrzenna,
 • Znajomość programów AutoCad lub ArcGIS, ze wskazaniem na ArcGIS;
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Samodzielność, dobra organizacja własnej pracy, sumienność.

Prosimy o umieszczenie w zgłoszeniu klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883”.

 


Oferujemy

 • wynagrodzenie,
 • możliwość zdobycia cennego doświadczenia,
 • pracę przy ciekawych projektach,
 • pracę w młodym zespole

Wymagane dokumenty

CV