Staż/praktyki - Asystent projektów
WYG International Sp. z o.o. Bitwy Warszawskiej 1920 r., Warszawa, Polska 10 sierpnia 2017

WYG International Sp. z o.o. należy do brytyjskiej grupy WYG zatrudniającej 2 500 osób w 30 krajach na całym świecie.
W Polsce grupa WYG zatrudnia ponad 200 wysokiej klasy ekspertów z bogatym doświadczeniem zawodowym zdobytym w instytucjach administracji publicznej, w placówkach naukowych oraz podmiotach sektora prywatnego. Dzięki międzynarodowemu zapleczu know-how, jakie zapewnia naszym działaniom  grupa WYG, a także wiedzy uzyskanej dzięki prowadzeniu krajowych, multidyscyplinarnych usług z zakresu doradztwa oraz zarządzania projektami, naszym Klientom – podmiotom administracji centralnej, samorządowej oraz sektora prywatnego – pomagamy na każdym etapie cyklu życia inwestycji infrastrukturalnych, gospodarczych i społecznych.

Staż/praktyki - Asystent projektów

WYG International Sp. z o.o. międzynarodowa firma działająca w branży doradczej poszukuje osoby na stanowisko Asystenta projektów w Departamencie Planowania Transportu i Rozwoju Miast.

Do obowiązków Asystenta projektów należeć będzie m.in. sporządzanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektów ubiegających się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, w tym:

  • wsparcie w zakresie sporządzania analiz społeczno-gospodarczych, finansowo-ekonomicznych, instytucjonalno-prawnych itp. opracowywanych na potrzeby studiów wykonalności
  • opracowywanie wniosków o dofinansowanie
  • prace biurowe

Wymagania

  • umiejętność pracy z danymi liczbowymi
  • dobra znajomość pakietu MS Office w szczególności MS Excel
  • umiejętność formułowania dłuższych wypowiedzi pisemnych
  • zdolności analityczne oraz umiejętność logicznego myślenia i formułowania wniosków
  • samodzielność i operatywność

Oferujemy

Osobie wybranej na to stanowisko oferujemy realny udział w realizacji projektów dotyczących m.in. analiz wykonalności inwestycji infrastrukturalnych, analiz branżowych, strategicznego planowania rozwoju jednostek samorządu terytorialnego.


Wymagane dokumenty

CV