Umowa zlecenie - asystent koordynatora projektów współpracy rozwojowej
FUNDACJA HUMANDOC Warszawa, Polska 16 sierpnia 2018

Fundacja HumanDoc została powołana aby poszerzać świadomość społeczną na tematy globalne i wspierać rozwój gospodarczy, informacyjny i demokratyczny społeczeństw.

W tym celu Fundacja realizuje projekty z zakresu pomocy rozwojowej, edukacji globalnej oraz prowadzi działalność w zakresie produkcji filmowej i telewizyjnej.

Fundacja prowadzi także działalność analityczną dotyczącą obszaru byłego ZSRR oraz Bliskiego Wschodu.

Umowa zlecenie - asystent koordynatora projektów współpracy rozwojowej
 • wsparcie w codziennej pracy związanej z prowadzonymi przez Fundację projektami
 • wykonywanie obowiązków zgodnie z zasadami wypracowanymi przez Fundację oraz w oparciu o standardy wymagane przez donorów
 • prowadzenie korespondencji i ustaleń z partnerami w j. polskim, angielskim i rosyjskim
 • monitoring działań partnerów pod kątem ich prawidłowej realizacji
 • przygotowywanie i opracowywanie dokumentów projektowych i finansowych
 • nadzór prawidłowego obiegu dokumentów w Fundacji
 • prowadzenie dokumentacji merytorycznej projektu
 • wsparcie logistyczne i organizacyjne w ramach realizowanych przez Fundację projektów
 • sprawna współpraca z innymi pracownikami Fundacji
 • bieżące prace administracyjno – biurowe związane z projektami
 • wyjazdy zagraniczne w ramach działań projektowych.

Wymagania

 • znajomość języka angielskiego i rosyjskiego na poziomie minimum B1/B2
 • umiejętność obsługi narzędzi Microsoft Office (Excel, Power Point, Word)
 • duża samodzielność, zaradność i umiejętność dobrej organizacji czasu pracy
 • wysokie kompetencje interpersonalne, kontaktowość, otwartość, asertywność, umiejętność pracy w innym środowisku kulturowym i językowym
 • umiejętność opracowywania dokumentów/tekstów
 • skrupulatność i dokładność w działaniu, poczucie odpowiedzialności za wykonywane zadania
 • umiejętność szybkiego uczenia się, odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu
 • dyspozycyjność
 • atutem będzie znajomość realiów krajów postsowieckich, w szczególności Gruzji.

Oferujemy

 • zatrudnienie w oparciu o umowę zlecenie na czas określony (minimum rok) na terenie Warszawy
 • możliwość odbywania wyjazdów zagranicznych na działania projektowe (Gruzja)
 • udział w ciekawych projektach
 • możliwość zdobycia atrakcyjnego doświadczenia zawodowego, rozwoju osobistego, poszerzenia wiedzy i umiejętności pracy

Osoby zainteresowane ofertą proszone są o przesyłanie CV na adres s.brudnoch@humandoc.pl z tytułem REKRUTACJA NA STANOWISKO ASYSTENTA KOORDYNATORA PROJEKTÓW

REKRUTACJA trwa do dnia 20.08.2018r.

Przesyłane dokumenty muszą zawierać następująca klauzulę:

 „Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację HumanDoc z siedzibą w Opolu 45-092, ul. Jana Kropidły 8a/10, dla potrzeb rekrutacji na stanowisko asystenta koordynatora projektów. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/na o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.”


Wymagane dokumenty

CV