Umowa zlecenie - asystent finansowo-administracyjny
Fundacja HumanDoc Warszawa, Polska 10 marca 2021

Fundacja HumanDoc została powołana w celu edukacji i działania na rzecz rozwiązywania problemów globalnych.
Przez 10 ostatnich lat z powodzeniem zrealizowaliśmy liczne interdyscyplinarne projekty, których wspólnym mianownikiem jest wsparcie społeczeństw i wyrównywanie szans. Specjalizujemy się w kompleksowym zarządzaniu złożonymi, wieloetapowymi projektami, które realizujemy przy wsparciu doświadczonych ekspertów, którzy podzielają nasze wartości.

Umowa zlecenie - asystent finansowo-administracyjny

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

·         Obsługa administracyjno-finansowa projektów zgodnie z wymaganiami określonymi we wnioskach o dofinansowanie i dokumentacji konkursowej;

·         Tworzenie wzorów dokumentów;

·         Prowadzenie dokumentacji związanej z procesem realizacji projektu;

·         Bieżąca aktualizacja harmonogramu działań projektowych;

·         Przygotowanie raportów i sprawozdań;

·         Współpraca z księgową i zespołem projektowym i innymi podmiotami zaangażowanymi w realizację projektu;

·         Bieżące wsparcie koordynatorów projektów w zakresie prowadzonych działań;

·         Sporządzanie i kompletacja dokumentów na potrzeby księgowości;

·         Prognozowanie kosztów;

·         Kontrola dokumentów i rozliczeń delegacji pracowniczych;

·         Czuwanie nad prawidłowym obiegiem dokumentacji w firmie;

·         Realizacja bieżących zadań administracyjno-biurowych takich jak ewidencja sprzętu, składanie zamówień, obsługa biura i urządzeń biurowych itp.)

Wymagania

Oczekiwania wobec kandydatów:

·         Preferowane wykształcenie z obszaru: administracji, zarządzania, ekonomii, prawa;

·         Podstawowe doświadczenie w dziale księgowości lub administracji;

·         Mile widziane doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków polskich, europejskich, amerykańskich;

·         Umiejętność biegłej obsługi komputera i MS Office (w tym Excel);

·         Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne, kontaktowość, otwartość;

·         Dobra organizacja czasu pracy;

·         Umiejętność szybkiego uczenia się; odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu;

·         Mobilność/dyspozycyjność – praca zdalna ale z koniecznością kilku dojazdów w miesiącu do biura w Warszawie;

·         Samodzielność, elastyczność, dokładność;

·         Zaangażowanie i umiejętność współpracy w zespole;

·         Dobra znajomość j. angielskiego; mile widziana dodatkowo znajomość j. rosyjskiego.


Oferujemy

Oferujemy:

·         Zatrudnienie w oparciu o umowę zlecenie na czas określony;

·         Udział w ciekawych projektach;

·         Możliwość zdobycia atrakcyjnego doświadczenia zawodowego, rozwoju osobistego, poszerzenia wiedzy i umiejętności pracy;

·         Wdrożenie w wykonywane obowiązki.


Wymagane dokumenty

CV, list motywacyjny, Przesyłane dokumenty muszą zawierać następująca klauzulę: „Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację HumanDoc z siedzibą w Opolu 45-092, ul. Jana Kropidły 8a/10, dla potrzeb rekrutacji na stanowisko asystenta ds. administracyjno-finansowych.” Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/na o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.”