Umowa o pracę - Asystent ds. Aktuarialnych (Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie)
Aviva Warszawa, Polska 7 listopada 2018

O Avivie:
Aviva należy do liderów rynku ubezpieczeń w Europie, działa też w Azji i w Kanadzie. Dla 33 milionów klientów w 16 krajach pracuje blisko 30 tys. pracowników. Aviva docenia ludzi za to kim są i za wkład, który wnoszą. Aplikuj z prędkością światła do naszego zespołu!

Umowa o pracę - Asystent ds. Aktuarialnych (Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie)
 •  Współudział w procesach kapitałowych takich jak:
 •       -raportowanie bilansów według wymagań Solvency II
 •       -obliczanie kapitału na podstawie Standard Formula oraz Modelu Wewnętrznego
 •       -przygotowaniu założeń Best Estimate wg. Standardów Solvency II
 • Przygotowanie prognoz kapitałowych
 • Zarządzanie danymi dotyczącymi systemu administracji polis
 • Wyliczanie wartości nowego biznesu
 • Wykonywania analiz na portfelu Aviva Życie oraz Aviva Lithuania

Wymagania

 • posiadasz doświadczenie w zakresie ubezpieczeń na życie i raportowaniu finansowym
 • znasz język angielski na dobrym poziomie
 • bardzo dobrze znasz program MS Excel
 • super, jeśli posiadasz licencję aktuarialną bądź chcesz ją zdobyć
 • charakteryzuje Cię zdolność analitycznego myślenia
 • jesteś osobą otwartą, wspierasz różnorodność

Oferujemy

 • umowę o pracę na czas określony
 • dobry dojazd do pracy (Aviva znajduje się przy Dworcu Gdańskim)
 • elastyczne godziny pracy – u nas możesz rozpoczynać pracę między 7.30 – 9.30
 • szeroki pakiet benefitów (prywatna opieka medyczna, karta Multisport, bilety do kina i inne benefity rzeczowe, ubezpieczenie grupowe z funduszem kapitałowym, dodatkowe zniżki na ubezpieczenie samochodu czy mieszkania)
 • środowisko pracy otwarte na różnorodność

  APLIKUJ Aviva będąc sygnatariuszem Karty Różnorodności stosuje politykę równego traktowania oraz tworzy środowisko pracy przyjazne osobom niepełnosprawnym. Od kandydatów/tek nie wymagamy podawania daty urodzenia, stanu cywilnego oraz załączania zdjęć. Do aplikowania zapraszamy zarówno kobiety jak i mężczyzn. Prosimy o dodanie do CV następującej klauzuli: „Oświadczam, że wyrażam zgodę, aby spółka Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4b oraz podmioty powiązane z wymienioną Spółką w rozumieniu przepisów o rachunkowości przetwarzały moje dane osobowe, podane w złożonych przeze mnie dokumentach, w zbiorach danych osobowych kandydatów do pracy. Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie do wglądu i poprawiania moich danych osobowych, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne”.


Wymagane dokumenty

cv i formularz internetowy https://aviva.wd1.myworkdayjobs.com/pl-PL/External/job/Warszawa/Specjalista-ds-Aktuarialnych–Towarzystwo-Ubezpiecze-na-ycie-_R-72887