Umowa o pracę - Asystent ds. Aktuarialnych (Santander Aviva)
Aviva Warszawa, Polska 13 listopada 2018

O Avivie:

Aviva należy do liderów rynku ubezpieczeń w Europie, działa też w Azji i w Kanadzie. Dla 33 milionów klientów w 16 krajach pracuje blisko 30 tys. pracowników. Aviva docenia ludzi za to kim są i za wkład, który wnoszą. Aplikuj z prędkością światła do naszego zespołu!

Umowa o pracę - Asystent ds. Aktuarialnych (Santander Aviva)

Kalkulacja i udział w raportowaniu:

 • rezerw dla celów rachunkowych
 • reasekuracji
 • rezerw dla celów wypłacalności
 • wymogu kapitałowego
 • badania aktuarialne produktów
 • budowa modeli szkodowości

analizę portfela ubezpieczeniowego

Wymagania

 • Posiadasz wykształcenie wyższe, preferowane kierunki ścisłe tj. matematyka, matematyka aktuarialna, informatyka
 • Znasz program R oraz potrafisz tworzyć zapytania w SQL
 • Bardzo dobrze znasz programy Excel oraz Power Point
 • Znasz język angielski na poziomie komunikatywnym
 • Interesujesz się rynkiem ubezpieczeń
 • Charakteryzuje Cię umiejętność analitycznego myślenia oraz potrafisz wyciągać wnioski na podstawie danych
 • Jesteś osobą otwartą, doceniasz różnorodność

Oferujemy

 • Umowę o pracę
 • Dobry dojazd do pracy (Aviva znajduje się przy Dworcu Gdańskim)
 • Elastyczne godziny pracy – u nas możesz rozpoczynać pracę między 7.30 a 9.30
 • Szeroki pakiet benefitów (prywatna opieka medyczna, karta Multisport, bilety do kina i inne benefity rzeczowe, ubezpieczenie grupowe z funduszem kapitałowym, dodatkowe zniżki na ubezpieczenie samochodu czy mieszkania)
 • Środowisko pracy wspierające różnorodność

APLIKUJ

Aviva będąc sygnatariuszem Karty Różnorodności stosuje politykę równego traktowania oraz tworzy środowisko pracy przyjazne osobom niepełnosprawnym. Od kandydatów/tek nie wymagamy podawania daty urodzenia, stanu cywilnego oraz załączania zdjęć. Do aplikowania zapraszamy zarówno kobiety jak i mężczyzn.

 • Prosimy o dodanie do CV następującej klauzuli:
  „Oświadczam, że wyrażam zgodę, aby spółka Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4b oraz podmioty powiązane z wymienioną Spółką w rozumieniu przepisów o rachunkowości przetwarzały moje dane osobowe, podane w złożonych przeze mnie dokumentach, w zbiorach danych osobowych kandydatów do pracy. Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie do wglądu i poprawiania moich danych osobowych, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne”.

Wymagane dokumenty

Cv i formularz internetowy