Umowa zlecenie - Asystent ds. administracyjno-finansowych
FUNDACJA HUMANDOC Wspólna 65A, Warszawa, Polska 1 sierpnia 2018

Fundacja HumanDoc została powołana aby poszerzać świadomość społeczną na tematy globalne i wspierać rozwój gospodarczy, informacyjny i demokratyczny społeczeństw.

W tym celu Fundacja realizuje projekty z zakresu pomocy rozwojowej, edukacji globalnej oraz prowadzi działalność w zakresie produkcji filmowej i telewizyjnej.

Fundacja prowadzi także działalność analityczną dotyczącą obszaru byłego ZSRR oraz Bliskiego Wschodu.

Umowa zlecenie - Asystent ds. administracyjno-finansowych

Fundacja HumanDoc (oddział w Warszawie)poszukuje osoby na stanowisko asystenta/ki ds. administracyjno-finansowych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Obsługa administracyjno-finansowa projektów zgodnie z wymaganiami określonymi we wnioskach o dofinansowanie i dokumentacji konkursowej;
 • Tworzenie wzorów dokumentów;
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z procesem realizacji projektu;
 • Bieżąca aktualizacja harmonogramu działań projektowych;
 • Przygotowanie raportów i sprawozdań;
 • Współpraca z zespołem projektowym i innymi podmiotami zaangażowanymi w realizację projektu;
 • Bieżące wsparcie koordynatorów projektów w zakresie prowadzonych działań;
 • Sporządzanie i kompletacja dokumentów na potrzeby księgowości;
 • Prognozowanie kosztów;
 • Kontrola dokumentów i rozliczeń delegacji pracowniczych;
 • Czuwanie nad prawidłowym obiegiem dokumentacji w firmie;
 • Realizacja bieżących zadań administracyjnych.

Wymagania

Oczekiwania wobec kandydatów:

 • Wykształcenie średnie lub wyższe; preferowane wykształcenie z obszaru: administracji, zarządzania, ekonomii, prawa.
 • Znajomość wytycznych dotyczących realizacji projektów (m.in. dotacje MSZ); mile widziane doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków europejskich, amerykańskich;
 • Umiejętność biegłej obsługi komputera i MS Office (w tym Excel);
 • Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne, kontaktowość, otwartość;
 • Dobra organizacja czasu pracy;
 • Umiejętność szybkiego uczenia się; odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu;
 • Podstawowe doświadczenie w dziale księgowości lub administracji;
 • Mobilność/dyspozycyjność – praca zdalna ale z koniecznością kilku dojazdów w miesiącu do biura w Warszawie i okolicach Piaseczna;
 • Samodzielność, elastyczność, dokładność;
 • Zaangażowanie i umiejętność współpracy w zespole;
 • Dobra znajomość j. angielskiego; mile widziana dodatkowo znajomość j. rosyjskiego.


Oferujemy

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę zlecenie na czas określony;
 • Udział w ciekawych projektach;
 • Możliwość zdobycia atrakcyjnego doświadczenia zawodowego, rozwoju osobistego, poszerzenia wiedzy i umiejętności pracy;
 • Wdrożenie w wykonywane obowiązki.

Osoby zainteresowane ofertą proszone są o przesyłanie CV na adres u.martyniszyn@humandoc.pl z tytułem REKRUTACJA NA STANOWISKO ASYSTENT ADMINISTRACYJNO-FINANSOWY

REKRUTACJA trwa do dnia 15.08.2018r.

Przesyłane dokumenty muszą zawierać następująca klauzulę:

„Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację HumanDoc z siedzibą w Opolu 45-092, ul. Jana Kropidły 8a/10, dla potrzeb rekrutacji na stanowisko asystenta ds. administracyjno-finansowych.” Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/na o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.”


Wymagane dokumenty

CV