Umowa o pracę - asystent
Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Płocka 26, Warszawa, Polska 10 lipca 2017

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc towiodąca jednostka kliniczna i instytut badawczy wdrażający nowoczesne metody i technologie medyczne oraz prowadzący programy badawcze własne, jak i w ramach współpracy międzynarodowej.Zakresem działalności Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc są schorzenia narządów klatki piersiowej zwłaszcza w zakresie chorób płuc i oskrzeli, niewydolności oddychania, nowotworów, zakażeń, zaburzeń krążenia płucnego i patologii przełyku, opłucnej oraz osierdzia.

Umowa o pracę - asystent

Poszukujemy osoby z wykształceniem wyższym biologicznym, biotechnologicznym lub pokrewnym do pracy w jednostce naukowo-badawczej na stanowisku asystenta. Oferujemy stabilne warunki zatrudnienia (umowa o pracę) oraz możliwość rozwoju kariery naukowej poprzez uczestnictwo w projektach badawczych z zakresu biologii molekularnej i komórkowej, immunologii, pulmonologii i onkologii doświadczalnej. Od kandydatów oczekujemy silnej motywacji do pracy laboratoryjnej i naukowej, kreatywności, umiejętności pracy w zespole oraz przynajmniej 2-letniego doświadczenia w pracy naukowo-badawczej.

Wymagania

 • ukończone studia na kierunku biologia, biotechnologia lub pokrewnym,
 • minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w pracy laboratoryjnej (praca mgr, udział w projekcie badawczym, etat w jednostce naukowej itp.),
 • udokumentowana znajomość podstawowych technik biologii molekularnej: izolacja kwasów nukleinowych, real-time PCR, elektroforeza DNA, spektrofotometria UV/VIS
 • umiejętność obsługi urządzeń laboratoryjnych: termocykler real-time PCR, spektrofotometr, komora laminarna II klasy, wirówki laboratoryjne, mikroskop świetlny, mikroskop fluorescencyjny itp.,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego, umożliwiająca czytanie i pisanie tekstów naukowych oraz ustne prezentowanie danych,
 • umiejętność pracy z elektronicznymi bazami danych,
 • doświadczenie w pracy z komputerem: pakiet MS Office, internet, podstawowe programy graficzne,
 • umiejętność pracy w zespole, kreatywność, dobra komunikatywność, wysoka kultura osobista i nienaganna prezencja

WYMAGANIA PREFEROWANE:

 • doświadczenie w zakresie prowadzenia hodowli in vitro ludzkich/zwierzęcych linii komórkowych,
 • doświadczenie praktyczne z ludzkim lub zwierzęcym materiałem biologicznym: krew, wycinki tkankowe, mocz itp.,
 • dorobek naukowy w postaci publikacji w czasopismach krajowych i międzynarodowych, doniesień konferencyjnych, uczestnictwa w projektach badawczych itp.

Oferujemy

 • Umowa o pracę na pełen etat.
 • Możliwość rozwoju naukowego.
 • Pracę przy ciekawych projektach badawczych.
 • Do kolejnego etapu rekrutacji zaprosimy kandydatów wybranych na podstawie nadesłanych aplikacji. Aplikacje prosimy nadsyłać na adres: a.szpechcinski@igichp.edu.pl oraz immuno@igichp.edu.pl z dopiskiem „asystent”
 • Osoba do kontaktu: dr Adam Szpechciński tel. 22 43 12 359

Wymagane dokumenty

życiorys (z wykazem osiągnięć naukowych), list motywacyjny (preferowany w języku angielskim), zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 833 z późn. zm.