Staż/praktyki - Assistant Editor w czasopiśmie Open Economics
De Gruyter Warszawa, Polska 18 kwietnia 2017

De Gruyter Open (www.degruyteropen.com), to czołowy wydawca czasopism naukowych w modelu Open Access. Wśród czasopism wydawanych przez De Gruyter Open można znaleźć ponad 400 pozycji ze wszystkich najważniejszych dziedzin nauki. Firma jest częścią grupy wydawniczej De Gruyter, wydawnictwa naukowego o ponad dwustuletniej tradycji.

Staż/praktyki - Assistant Editor w czasopiśmie Open Economics

Zadania na stanowisku Assistant Editor:

 • poszukiwanie potencjalnych współpracowników spośród naukowców z całego świata
 • śledzenie informacji o najważniejszych konferencjach z zakresu ekonomii
 • badanie rynku wydawnictw naukowych
 • opracowywanie propozycji kolejnych wydań tematycznych czasopisma
 • budowanie bazy kontaktowej z wykorzystaniem MS Excel

Wymagania

 • dobra znajomość języka angielskiego (umiejętność zrozumienia treści na stronach internetowych uczelni, zdolność do streszczania czytanych informacji)
 • podstawowa znajomość obsługi pakietu MS Office (Word, Excel)
 • umiejętność wyszukiwania informacji w internecie i weryfikacji źródeł ich pochodzenia
 • zainteresowanie zagadnieniami związanymi z ekonomią i ogólna znajomość zagadnień ekonomicznych
 • umiejętność planowania czasu pracy i samodyscyplina w realizacji zadań
 • dostępność minimum 5 godzin tygodniowo (możliwość dostosowania wymiaru godzin i czasu do indywidualnych potrzeb)
 • doświadczenie redakcyjne lub wydawnicze nie jest wymagane

Oferujemy

 • praca u jednego z liderów branży wydawnictw naukowych
 • pogłębienie wiedzy na temat obsługi MS Excel w zakresie tworzenia baz danych i ich analizy
 • poznanie zasad funkcjonowania czasopism naukowych
 • czynny udział w działaniach redakcji międzynarodowego czasopisma naukowego
 • umieszczenie nazwiska w składzie redakcji m.in. na stronie czasopisma
 • praca zdalna na własnym sprzęcie w dowolnym miejscu z dostępem do internetu w wymiarze godzin dogodnym dla Kandydata

 

Zapewniamy możliwość zdobycia doświadczenia w międzynarodowym wydawnictwie naukowym i poznania najnowocześniejszych technik wydawniczych, jak również możliwość nawiązania stałej współpracy w przyszłości

 

Assistant Editors nie otrzymują wynagrodzenia.


Wymagane dokumenty

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie życiorysu ze zdjęciem i listu motywacyjnego (obydwa dokumenty w języku angielskim) na adres openeconomics@degruyteropen.com z tematem listu „Assistant Editor”. Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami odbędą się przez internet. Prosimy o dołączenie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 922 z późn. zm.)”.