Umowa zlecenie - ankieter
Biostat Sp. z o.o. Warszawa 4 kwietnia 2019

Biostat to innowacyjna i dynamicznie rozwijająca się firma integrująca kompetencje agencji badawczej i Software House. W skład naszego interdyscyplinarnego zespołu wchodzą naukowcy, analitycy, biotechnolodzy, menadżerowie i innowatorzy IT zajmujący się zagadnieniami praktycznego zastosowania innowacyjnych rozwiązań badawczych. Zatrudniamy ponad 60 specjalistów. Kariera w naszej firmie to możliwość rozwoju przy współtworzeniu innowacyjnych projektów w twórczym środowisku badaczy, inżynierów, analityków, strategów, menadżerów i pionierów IT. Współpracujemy z wieloma instytucjami państwowymi i wiodącymi światowymi markami biznesowymi już od 15 lat.

Umowa zlecenie - ankieter

Na terenie woj. mazowieckiego poszukujemy doświadczonego ankietera realizującego badania w terenie metodą CAPI i PAPI.

Wymagania

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji wraz z CV, w którym należy uwzględnić wykaz dotychczasowych doświadczeń w zakresie realizacji projektów badawczych.

Do aplikacji prosimy dołączyć oświadczenie następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).”

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BioStat Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ul. Kowalczyka 17, 44-206 Rybnik, KRS 000 – pokaż numer telefonu – 642 – pokaż numer telefonu – 4.
    2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: elektronicznie przy użyciu adresu e-mail: @ bądź tradycyjną pocztą na adres: BioStat Sp. z o.o., ul. Kowalczyka 17, 44-206 Rybnik.
    3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
    4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w przypadku zawarcia umowy przez okres wymagany prawem lub przez okres realizacji celu biznesowego administratora.
    5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu: elektronicznie: @ bądź tradycyjną pocztą na adres: BioStat Sp. z o.o., ul. Kowalczyka 17, 44-206 Rybnik oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Oferujemy

Wysokość wynagrodzenia w zależności od projektu.

Szeroka tematyka badań, od badań społecznych, po medyczne, czy marketingowe. Rodzaj umowy – zlecenie lub o dzieło.


Wymagane dokumenty

CV