Umowa o pracę - Analityk IT
Agencja Rynku Rolnego Karolkowa 30, Warszawa, Polska 29 grudnia 2016

Agencja Rynku Rolnego jest akredytowaną agencją płatniczą Unii Europejskiej. Swoją działalnością obejmuje ponad 20 grup towarowych, realizując w ich obrębie około 50 mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej przyczyniając się tym samym do stabilizacji europejskiego rynku produktów rolno-spożywczych. W skład Agencji wchodzi Centrala mieszcząca się w Warszawie oraz 16 oddziałów terenowych działających na obszarze całego kraju.

Umowa o pracę - Analityk IT
 • udział w tworzeniu systemów informatycznych w zakresie:

-analizy i interpretacji materiałów merytorycznych pod kątem budowy/rozbudowy systemu IT,
-tworzenia założeń i wymagań wobec systemu informatycznego wspomagającego funkcjonowanie mechanizmów administrowanych przez ARR,
-organizacji współpracy poszczególnych działów ARR z firmami zewnętrznymi przy wykonywaniu analizy potrzeb, analiz funkcjonalnych i wprowadzaniu zmian do programów komputerowych, których autorami są firmy zewnętrzne,

 • wspieranie i szkolenie pracowników ARR w zakresie eksploatacji oprogramowania;
 • przygotowywanie zapytań bazodanowych i raportów.

Wymagania

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe poparte 2 letnim stażem pracy;
 • umiejętność tworzenia wymagań wobec systemu informatycznego;
 • umiejętność analizy i interpretacji materiałów merytorycznych pod kątem budowy/rozbudowy systemu IT;
 • umiejętność współpracy z użytkownikami systemów komputerowych;
 • wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne (komunikatywność, praca zespołowa);
 • umiejętność dobrej organizacji pracy (planowanie, realizacja celów);
 • umiejętność pozyskiwania informacji, uczenia się.

Wymagania pożądane:

 • wykształcenie wyższe techniczne lub z kierunków ścisłych np.: informatyka, matematyka, fizyka;
 • doświadczenie w tworzeniu aplikacji bazodanowych;
 • doświadczenie na podobnym stanowisku;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym posługiwanie się dokumentacją techniczną.

Oferujemy

 • zatrudnienie na pełen etat na podstawie umowy o pracę;
 • nagrody za wyróżniające wyniki pracy i osiąganie celów
 • udział w nowatorskich projektach informatycznych z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi;
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych i rozwoju zawodowego;
 • przyjazną atmosferę w pracy.

 


Wymagane dokumenty

cv, list motywacyjny oraz formularz aplikacyjny dostępny na stronie internetowej ARR prosimy przesłać na adres:Karolkowa 30,01-207 Warszawa