Umowa zlecenie - Analityk ds. prognozowania przychodów z audycji
Warszawa, Polska 6 czerwca 2017

Telewizja Polska S.A – emisja i produkcja audycji telewizyjnych

 

Umowa zlecenie - Analityk ds. prognozowania przychodów z audycji

Główne zadania to miedzy innymi:

 • przygotowanie prognoz przychodów reklamowych audycji telewizyjnych,
 • współpraca przy wykonaniu analiz widowni telewizyjnej, użytkowników online  i rynku reklamy telewizyjnej,
 • współpraca przy wyszukiwaniu i udowadnianiu obszarów przewagi konkurencyjnej.

Wymagania

Kandydaci powinni charakteryzować się następującymi cechami:

 • bardzo dobra znajomość MS Excel na poziomie średniozaawansowanym,
 • łatwość przyswajania obsługi programów pracujących w środowisku MS Windows,
 • umiejętność syntetycznego prezentowania i obrony wyników przeprowadzanych analiz,
 • sumienność i dokładność,
 • zdolność do pracy pod presją i asertywność przy wysokiej kulturze osobistej,
 • umiejętność priorytetyzowania własnych zadań.

Znajomość układu programów TVP i stacji konkurencyjnych będzie dodatkowym atutem.

Oczekujemy, że kandydaci będą absolwentami szkoły wyższej lub studentami/słuchaczami ostatnich lat studiów, dyspozycyjnymi w standardowych godzinach pracy (elastyczność czasu pracy jest możliwa w ograniczonym zakresie).


Oferujemy

 • pracę w największej telewizji w Polsce na podstawie umowy cywilnoprawnej,
 • bardzo dobrą atmosferę w pracy.

Oferty (życiorys oraz list motywacyjny) prosimy przesyłać w terminie
do 15 czerwca 2017 r na adres:

rekrutacja@tvp.pl

W tytule e-maila prosimy podać kod rekrutacji – „APP”.

W dokumentach aplikacyjnych prosimy zamieścić oświadczenie o następującej treści: „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przekazanych przeze mnie dokumentach dla potrzeb procesu rekrutacji prowadzonego przez Telewizję Polską S.A.
|z siedzibą w Warszawie, przy ul. Woronicza 17, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.). Jednocześnie oświadczam, iż mam świadomość przysługującego mi prawa do wglądu do treści moich danych, możliwości ich poprawiania oraz, że dane osobowe przekazuję dobrowolnie”.

Dziękujemy za nadesłane zgłoszenia.

     Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami


Wymagane dokumenty

CV, list motywacyjny