Umowa o pracę - Administrator IT
KEZO Centrum Badawcze PAN Jabłonna, Polska 14 maja 2019

Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk Konwersja Energii i Źródła Odnawialne jest zakładem zamiejscowym Instytutu Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN. Główne zadania naukowe, które stanowią jednocześnie podstawę badawczą Instytutu Maszyn Przepływowych, koncentrują się na konwersji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Kompleks laboratoriów Centrum stanowi zaplecze naukowe i technologiczne Mazowsza, regionu północnego oraz całego środowiska naukowego Polski, w dziedzinach badań ściśle powiązanych z bezpieczeństwem energetycznym kraju. Podstawowym zadaniem Centrum jest prowadzenie prac badawczych dotyczących energii ze źródeł odnawialnych oraz jej konwersji

Umowa o pracę - Administrator IT
 • Administracja i utrzymanie systemów informatycznych działających
  w oparciu o Microsoft Windows Server i Linux
 • Zarządzanie serwerami wirtualnymi (VMware)
 •  Administracja siecią lokalną i urządzeniami sieciowymi (routery i przełączniki)
 •  Współpraca w zakresie wdrażania nowych rozwiązań informatycznych
 •  Współpraca w utrzymaniu infrastruktury IT
 •  Pomoc techniczna w zakresie użytkowania sprzętu komputerowego, diagnozowanie i usuwanie problemów dotyczących sprzętu komputerowego.
 •  Rozwiązywanie incydentów.
 •  Prowadzenie dokumentacji technicznej oraz inwentaryzacji sprzętu komputerowego
 •  Zarządzanie uprawnieniami
 •  Przygotowywanie stacji roboczych dla użytkowników
 • Ewidencjonowanie i zamawianie sprzętu, przygotowywanie wycen

Wymagania

 • Studenci ostatnich lat informatyki
 •  Znajomość Windows 8.1 i Windows Server 2012, Active Directory, DNS, WSUS, GPO,        Powershell
 •   Znajomość systemu wirtualizacji VMware vSphere i Horizon (chęć pozyskania informacji)
 •  Znajomość zagadnień sieciowych opartych na rozwiązaniach Juniper i Ubiquity
 •  Znajomość systemów z rodziny Linux i podstawy baz danych i SQL(MS SQL i PostgreSQL)
 •  Wiedza w zakresie obsługi i konfiguracji sieci LAN
 •  Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność samodzielnego zarządzania czasem pracy


Oferujemy

 • Umowa o pracę w niepełnym wymiarze godzin (do uzgodnienia)
 • Możliwość zdobycia doświadczenia naukowego szczególnie w dziedzinie energetyki, smart grid, IoT
 • Możliwość zdobycia doświadczenia w zakresie administracji nowoczesną infrastrukturą teletechniczną
 • Pakiet medyczny oraz karta MultiSport

Wymagane dokumenty

CV