Umowa o pracę - Administrator baz danych
Warszawa, Polska 12 czerwca 2017

Telewizja Polska S.A.

Umowa o pracę - Administrator baz danych

 

Zadania:

 •        administrowanie bazami danych Oracle/MS SQL,
 •        wykonywanie kopii bezpieczeństwa, instalacja, aktualizacja oraz optymalizacja,

 •         utrzymanie i dbanie o ciągłość pracy systemów baz danych,
 •         opracowanie, kontrola i wdrażanie procedur bezpieczeństwa w zakresie baz danych.

Wymagania

Szukamy kandydatów pasjonujących się nowymi technologiami, chętnych stawiać czoło wyzwaniom, posiadających:

 •          co najmniej dwa lata doświadczenia jako Administrator Baz Danych,
 •         bardzo dobrą znajomość relacyjnych baz danych Oracle,
 •         dobrą znajomości MS SQL, PostgreSQL,
 •          znajomość zagadnień z zakresu systemów operacyjnych Microsoft, Linux/Unix,
 •       umiejętność modelowania struktur baz danych i zapytań SQL,
 •          wykształcenie wyższe informatyczne.

 

Oczekujemy również:

 •        wyższego wykształcenia (preferowane kierunki: informatyka, telekomunikacja 

o specjalności bazy danych, systemy sieciowe, informatyczne),

 •         umiejętności pracy w zespole,
 •         znajomości języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
 •         wysokich standardów pracy.

 

Dodatkowym atutem będzie znajomość bazy Mongo DB.


Oferujemy

Pracując w TVP będziesz mieć możliwość:

 •          stanowienia części zespołu wybitnych specjalistów i twórców nowych systemów,
 •         uczestniczenia w interesujących i nowatorskich projektach,
 •         kontaktu z najnowszą technologią i narzędziami,
 •         korzystania z kart sportowych i programu opieki medycznej,
 •          być blisko interesujących wydarzeń, jakie współtworzy nasza firma.

 

Osoby zainteresowane naszą ofertą zapraszamy do udziału w rekrutacji i przesłanie
do 4 lipca 2017 r. swojego CV na adres email
rekrutacja@tvp.pl

 

W temacie maila prosimy o wpisanie imienia i nazwiska oraz kodu rekrutacji – „ADB/G”.

 

Do kolejnych etapów rekrutacji zaprosimy wybrane osoby.

 

W dokumentach aplikacyjnych prosimy zamieścić oświadczenie o następującej treści: „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych
w przekazanych przeze mnie dokumentach dla potrzeb procesu rekrutacji prowadzonego przez Telewizję Polską S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Woronicza 17, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.). Jednocześnie oświadczam, iż mam świadomość przysługującego mi prawa do wglądu do treści moich danych, możliwości ich poprawiania oraz, że dane osobowe przekazuję dobrowolnie”. 


Wymagane dokumenty

CV, list motywacyjny