Staż/praktyki - Staż w Biurze Rachunkowości
Warszawa, Polska 8 września 2017

W temacie maila prosimy o wpisanie imienia i nazwiska oraz kodu rekrutacji „RACH/Gd”.

W dokumentach aplikacyjnych prosimy zamieścić oświadczenie o następującej treści: „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przekazanych przeze mnie dokumentach dla potrzeb procesu rekrutacji prowadzonego przez Telewizję Polską S.A. |z siedzibą w Warszawie, przy ul. Woronicza 17, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.). Jednocześnie oświadczam, iż mam świadomość przysługującego mi prawa do wglądu do treści moich danych, możliwości ich poprawiania oraz, że dane osobowe przekazuję dobrowolnie”.

Dziękujemy za nadesłane zgłoszenia

Staż/praktyki - Staż w Biurze Rachunkowości

         ·         ·         ·         ·         bieżące wsparcie działu w codziennych obowiązkach.

Wymagania

     

·         ·         ·         ·         ·         ·         systematyczność, odpowiedzialność i dokładność.


Oferujemy

           ·           ·           bardzo dobrą atmosferę w pracy.


Wymagane dokumenty

CV, list motywacyjny