Od szkolenia do zatrudnienia – Centrum Przedsiębiorczości Smolna

Europejski Wykład Otwarty

 

Od szkolenia do zatrudnienia – EFS

20 września 2017 r.

godz. 15:00

Centrum Przedsiębiorczości Smolna,

  1. Smolna 4 / Kruczkowskiego 5

 

Punkt  Informacji Europejskiej  Europe Direct – Warszawa, prowadzony przez Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy, zaprasza na Europejski Wykład Otwarty pn. „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS”, który odbędzie się w środę 20 września br. o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Centrum Przedsiębiorczości Smolna. Spotkanie poprowadzi Pani Judyta Zasuwa – Koordynator Wojewódzki Projektu, Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy.

 

Mazowiecka Wojewódzka Komenda OHP jako państwowa jednostka wyspecjalizowana w działaniach na rzecz młodzieży, w szczególności młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz bezrobotnych  do 25 roku życia, pragnie gorąco zaprosić wszystkich zainteresowanych do udziału w bezpłatnym szkoleniu w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia”.

 

Projekt „Od szkolenia do zatrudnienia”  skierowany jest do osób w wieku 18-24 lat:

 

Projekt w swym założeniu proponuje takie formy wsparcia jak:

Zagadnienia omawiane podczas wykładu:

  1. Charakterystyka pracy Ochotniczych Hufców Pracy
  2. Przedstawienie wytycznych do realizacji projektów OHP w ramach „Gwarancji dla młodzieży”
  3. Omówienie wytycznych do udziału w projekcie „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
  4. Prezentacja proponowanych form wsparcia w trakcie realizacji projektu
  5. Zaprezentowanie materiałów z przeprowadzonych kursów oraz innych form wsparcia w projektach realizowanych przez Mazowiecką Wojewódzką Komendę  Ochotniczych Hufców Pracy
  6. Zapisy chętnych uczestników do udziału w projekcie, kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach „Gwarancji dla młodzieży”

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc udział w spotkaniu wymaga wcześniejszej rejestracji pod adresem:  wyklady_europejskie@um.warszawa.pl