Niemieckie stypendia/staże w obszarze ochrony środowiska

Niemiecka organizacja Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU)DBU oferuje studentom ostatniego roku studiów magisterskich, absolwentom oraz doktorantom możliwość odbycia 6-12 miesięcznego stażu/wyjazdu badawczego w najlepszych ośrodkach badawczych w ramach Programu Stypendialnego dla Europy Środkowowschodniej, specjalnie stworzonego z myślą o absolwentach kierunków związanych z szeroko pojętą ochroną środowiska.

W Polsce promujemy stypendia działając pod szyldem „Stowarzyszenie Środowisko dla Środowiska” będące kontynuacją byłej Fundacji im. prof. Macieja Nowickiego, byłego ministra ochrony środowiska, który w 1997 roku zdobył prestiżową nagrodę Umweltpreis przeznaczając ją w całości na wyjazdy naukowe dla absolwentów/ doktorantów specjalizujących się w badaniach nad środowiskiem. Dotychczas ze stypendiów skorzystało ponad 300 osób z całej Polski, tworzących dziś wysoko wykształconą kadrę specjalistów w ochronie środowiska. Projekty jakie finansowane są przez DBU obejmują szeroką tematykę od konwencjonalnej chronić przyrody poprzez gospodarkę ściekową i odpadową, ochronę powietrza, modelowanie i prognozowanie zmian w środowisku skończywszy na prawie, ekonomii i zarządzaniu środowiskiem.

Program Stypendialny DBU to przede wszystkim ogromna możliwość dla naukowców dopiero zaczynających swoją karierę. Program oferuje:

Więcej informacji o programie znajdą Państwo na stronie www.sds.org.pl oraz na stronie organizatora www.dbu.de/2600.html. Prowadzimy również sprawnie działającą stronę na facebooku: https://www.facebook.com/Stypendia.DBU/  oraz @stypendia.dbu na Instagramie gdzie można na bieżąco śledzić nasze działania. Dostępny jest również blog prowadzony przez byłych stypendystów: https://sdsblog1.wordpress.com/