Konkurs o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską oraz doktorską i habilitacyjną

Narodowy Bank Polski zaprasza do udziału w kolejnych edycjach Konkursów o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską (XI edycja) oraz doktorską i habilitacyjną (VI edycja).

Celem konkursów jest zwiększanie zainteresowania studentów, absolwentów i pracowników naukowych tematyką makroekonomii i finansów, a w szczególności polityki pieniężnej i rynków finansowych.
Konkursy od lat cieszą się dużym zainteresowaniem absolwentów uczelni wyższych i pracowników naukowych. W czasie poprzednich edycji Kapituły, składające się z autorytetów świata akademickiego, miały okazję ocenić ponad tysiąc prac dyplomowych.

W tegorocznych edycjach mogą wziąć udział autorzy prac magisterskich obronionych w roku 2017 oraz autorzy prac, na podstawie których w latach 2016 – 2017 uzyskali stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego. Zgłoszenia do konkursu mogą dokonywać autorzy, a także uczelnie i promotorzy/recenzenci.

 

Autorom najlepszych prac magisterskich Kapituła przyzna:

Autorom najlepszych prac doktorskich i habilitacyjnych Kapituła przyzna:

w przypadku pracy doktorskiej:

w przypadku pracy habilitacyjnej:

Regulaminy konkursów, formularze zgłoszeniowe oraz wskazówki praktyczne znajdują się na stronie internetowej NBP: www.nbp.pl/konkursy.

Na zgłoszenia czekamy do 30 czerwca 2018 r.