Kolejna edycja Studiów Podyplomowych pt.: „Projektowanie geotechniczne” w SGGW

Katedra Geotechniki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego  zaprasza na studia podyplomowe „Projektowanie geotechniczne”.

Studia podyplomowe adresowane są do kadry zawodowej z wykształceniem wyższym, która chce podnieść swoje kwalifikacje poprzez rozszerzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie projektowania geotechnicznego według zasad podanych w Eurokod 7. Studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów głównie kierunków budownictwo i inżynieria środowiska.

Tematyka studiów obejmuje następujące bloki tematyczne: