Biuro Karier Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Zarząd Dróg Miejskich

O nas

Zarząd Dróg Miejskich to jednostka budżetowa m.st. Warszawy, której głównym zadaniem jest utrzymanie istniejących dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych, za wyjątkiem dróg ekspresowych i autostrad. W naszej gestii znajduje się ponad 800 km dróg (nasze ulice). To nie wszystkie drogi w mieście. Duża ich część to ulice gminne, które są w gestii urzędów dzielnic, z kolei drogami ekspresowymi zarządza Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Zarząd Dróg Miejskich administruje też chodnikami i drogami dla rowerów o powierzchni 5,5 mln m kw., 112 tys. latarni, 788 skrzyżowaniami i przejściami dla pieszych z sygnalizacją świetlną i 504 obiektami mostowymi (to nie tylko mosty, ale też wiadukty, kładki, przejścia podziemne, przepusty drogowe, estakady, tunele, windy i podnośniki oraz ekrany akustyczne wzdłuż dróg). Utrzymujemy także Strefę Płatnego Parkowania Niestrzeżonego, Miejski System Informacji oraz Zintegrowany System Zarządzania Ruchem.

Produkty i usługi

Dodatkowe informacje

Branża: Administracja rządowa i samorządowa
Strona www: http://zdm.waw.pl
Liczba pracowników: 100-999

Jak do nas trafić

00-801 Warszawa, Chmielna 120