Biuro Karier Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o.o.

O nas

SIGMA-NOT jest najstarszym i największym w Polsce wydawcą prasy fachowej o ukierunkowaniu technicznym.
W portfolio Wydawnictwa SIGMA-NOT znajduje się obecnie 30 unikalnych tytułów prasy fachowej, w których poruszane są tematy z takich dziedzin, jak: budownictwo (w tym techniki instalacyjne), chemia, dozór techniczny, elektronika, elektrotechnika, geodezja, gospodarka żywnościowa, górnictwo, hutnictwo, papiernictwo, telekomunikacja, technika opakowań, problemy jakości, przemysł lekki, ochrona środowiska oraz ochrona i bezpieczeństwo pracy.

Produkty i usługi

Dodatkowe informacje

Branża:
Strona www: http://sigma-not.pl/home.do
Liczba pracowników:

Jak do nas trafić

03-450 Warszawa, Ratuszowa 11