Biuro Karier Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Urząd Komunikacji Elektronicznej

O nas

Urząd Komunikacji Elektronicznej to nowoczesna, dynamicznie rozwijająca się instytucja, która przyczyniała się do wielu pozytywnych zmian na rynku usług telekomunikacyjnych
i pocztowych w Polsce.
Najważniejsze zadania Urzędu Komunikacji Elektronicznej to:
• regulacja rynku telekomunikacyjnego oraz pocztowego;
• stymulowanie konkurencyjności i obniżenie cen usług na ww. rynkach;
• gospodarka widmem radiowym oraz numeracją;
• wspieranie rozwoju sieci i usług telekomunikacyjnych;
oraz
• ochrona konsumentów;
• rozwój nowych produktów i technologii;
• promocja Polski jako kraju przyjaznego inwestorom.

Urząd stawia przed sobą wiele wyzwań, które gwarantują ciekawą pracę dającą możliwość realizacji ambitnych zadań.
Wizja UKE jako pracodawcy jest następująca:
• Urząd Komunikacji Elektronicznej dąży do tego, by stać się atrakcyjnym miejscem pracy dla ludzi, których pasją jest nowoczesny rynek usług telekomunikacyjnych
i pocztowych.
• Naszym pracownikom stwarzamy wszechstronne możliwości rozwoju zawodowego oraz elastyczne, przyjazne i profesjonalne środowisko pracy.
• Rozumiejąc swoją służebną rolę wobec społeczeństwa, angażujemy wszystkich pracowników na rzecz realizacji strategii Urzędu.
Wychodząc naprzeciw potrzebom młodych, ambitnych osób, które chcą zdobywać pierwsze doświadczenia zawodowe Urząd Komunikacji Elektronicznej organizuje praktyki, wolontariat oraz staże finansowane ze środków Urzędów Pracy . Praktykanci, stażyści oraz wolontariusze mają możliwość zmierzenia się z wyzwaniami, jakie wiążą się z pracą w UKE.

Produkty i usługi

Dodatkowe informacje

Branża:
Strona www: http://www.uke.gov.pl/
Liczba pracowników:

Jak do nas trafić

01-211 Warszawa, M. Kasprzaka 18/20