Biuro Karier Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

O nas

Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. od 15 lat oferuje najwyższej jakości rozwiązania finansowe ponad 60 tys. inwestorów indywidualnych (w zakresie funduszy inwestycyjnych, portfeli asset management, a także produktów systematycznego oszczędzania) oraz instytucji (w zakresie zarządzania płynnością firmy, asset management, tworzenia dedykowanych produktów). Aktywa powierzone towarzystwu do zarządzania przekraczają dziś 7 mld zł. Union Investment TFI S.A. wielokrotnie było nagradzane za osiągane wyniki zarządzania, w tym – jako jedyne na polskim rynku – 8-krotnie w 8-letniej historii – stawało na podium najstarszego rankingu funduszy inwestycyjnych w Polsce, przygotowywanego przez Rzeczpospolitą i Analizy Online. Akcjonariuszem Towarzystwa jest europejska grupa finansowa Union Asset Management Holding A.G. z siedzibą we Frankfurcie n. Menem, działająca od 1956 r.

Produkty i usługi

Dodatkowe informacje

Branża:
Strona www: http://www.union-investment.pl/
Liczba pracowników:

Jak do nas trafić

00-633 Warszawa, Polna 11