Biuro Karier Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego

O nas

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego to związek pracodawców zrzeszający podmioty branży mięsnej. Głównym celem naszej organizacji jest promocja polskich produktów mięsnych w kraju i na świecie; dbałość i ochrona interesów gospodarczych zrzeszonych firm; działalność lobbingowa na rzecz wsparcia eksportu polskiej żywności; organizacja misji gospodarczych, wystaw, szkoleń branżowych; doradztwo i pomoc w pozyskiwaniu środków UE. Działalność UPEMI to również praca na rzecz jakości żywności w celu budowania silnej pozycji polskiej branży mięsnej. Przy współpracy z wybitnymi naukowcami Unia opracowała System Gwarantowanej Jakości Żywności QAFP (Quality Assurance for Food Products), który został uznany za krajowy system jakości żywności. Określa on normy i wymagania jakie muszą być spełnione na każdym etapie łańcucha produkcyjnego w celu otrzymania produktu najwyższej jakości. W ramach tego systemu opracowano dwa zeszyty branżowe, prowadzone są szkolenia, badania oraz wytyczane kierunki rozwoju.

Produkty i usługi

Dodatkowe informacje

Branża:
Strona www: http://www.upemi.pl
Liczba pracowników:

Jak do nas trafić

00-478 Warszawa, Al. Ujazdowskie 18/8