Biuro Karier Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Syngenta Crop Protection Sp. z o.o.

O nas

Syn­gen­ta® jest wio­dą­cą świa­tową fir­mą działa­ją­cą w branży rol­nej.

Wierzymy w rozwój „rolnictwa zrówno­wa­żo­nego” po­przez inno­wa­cyjne ba­da­nia i tech­no­lo­gie. Fir­ma jest liderem na rynku środków ochro­ny ro­ślin, oraz no­to­wa­na na miejscu trzecim na rynku na­siennym.

Na­sza wizja to bycie wiodącym global­nym do­stawcą inno­wa­cyjnych rozwiązań oraz ma­rek pro­duktów dla rol­ników i łańcucha pro­dukcji żywności. Firma no­to­wa­na jest na giełdzie w Zurychu (SYNN) i w No­wym Jor­ku (SYT).

Syngneta® zatrudnia 25 000 osób w ponad 90 krajach na świecie. Są to ludzie, których praca pozwala na realizację wizji oraz celów firmy. Stanowią bowiem zespół najwyższej klasy ekspertów oddających się swoim pasjom.

Produkty i usługi

Dodatkowe informacje

Branża:
Strona www: http://www.syngenta.pl/
Liczba pracowników:

Jak do nas trafić

01-797 Warszawa, Powązkowska 44c