Biuro Karier Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Stowarzyszenie Miłosników Żubrów

O nas

Stowarzyszenie Miłosników Żubrów istnieje od 2005 roku.Obecnie członkami SMŻ jest ponad 180 osób; wielu z nich to specjaliści z dziedzin związanych z ekologią, genetyką, weterynarią, hodowlą, a także inne osoby bezpośrednio związane z działaniami na rzecz ochrony żubra – kierownicy ośrodków hodowli oraz nadleśniczowie. Głównym celem działalności SMŻ jest wspieranie działań na rzecz ochrony żubra (Bison bonasus). Terenem działań jest obszar kraju, lecz jak wynika ze Statutu do realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami Polski. Swój cel SMŻ realizuje poprzez prowadzenie działalności dydaktyczno – oświatowej, wydawniczej i dokumentacyjnej, a także współpracę z organizacjami samorządowymi i instytucjami państwowymi w egzekwowaniu obowiązków wynikających z przepisów dotyczących ochrony przyrody i środowiska oraz organizowanie konferencji i zjazdów naukowych dotyczących biologii i ochrony żubra.

Produkty i usługi

Dodatkowe informacje

Branża:
Strona www: http://www.smz.waw.pl/
Liczba pracowników:

Jak do nas trafić

02-786 Warszawa, Ciszewskiego 8