Biuro Karier Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Stowarzyszenie Amnesty International

O nas

Wizją Amnesty International jest świat, w którym każdemu człowiekowi przysługują prawa zapisane w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i innych uznanych międzynarodowych standardach praw człowieka.

Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez podejmowanie badań i działań zmierzających do zapobiegania ciężkim naruszeniom tych praw i zaniechania tych naruszeń. W swych działaniach Stowarzyszenie kieruje się zasadami: solidarności międzynarodowej, skutecznej pracy na rzecz indywidualnych ofiar naruszeń praw człowieka, globalnego zasięgu, niepodzielności i powszechności praw człowieka, bezstronności i niezależności oraz demokracji i wzajemnego poszanowania.

Produkty i usługi

Dodatkowe informacje

Branża:
Strona www:
Liczba pracowników:

Jak do nas trafić

00-672 Warszawa, Piękna 66a/2