Biuro Karier Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich

O nas

Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich to niezależna, niedochodowa i niezaangażowana politycznie organizacją pożytku publicznego. Naszą misją jest prowadzenie działań na rzecz upowszechniania i realizacji idei dobrego rządzenia.

Dążymy do tego, aby obywatele korzystali ze swoich praw, a władze publiczne i inne zobowiązane podmioty realizowały je.

Stowarzyszenie jest organizacją typu „watchdog” i „think-do-thank”, realizuje działania strażnicze poświęcone dostępowi do informacji publicznej i prawom mieszkańców, związane z tworzeniem i wydatkowaniem środków z budżetu gminnego oraz wspiera środowisko strażnicze w Polsce.

W obrębie swoich działań Stowarzyszenie prowadzi:
• edukację;
• poradnictwo prawne;
• obserwacje procesów stanowienia prawa i przedstawia swoje opinie;
• internetowe centra wiedzy z zakresu budżetu obywatelskiego, prawa do informacji i prowadzenia działań strażniczych.

Stowarzyszenie współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi w Polsce i zagranicą. Jest członkiem Antykorupcyjnej Koalicji Organizacji Pozarządowych, Koalicji na rzecz Dostępu do Informacji, Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych oraz Freedom of Information Advocates Network.

Produkty i usługi

Dodatkowe informacje

Branża:
Strona www:
Liczba pracowników:

Jak do nas trafić

02-605 Warszawa, Ursynowska 22/2