Biuro Karier Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Solver Sp. z o.o.

O nas

Solver sp. z o.o. jest firmą założoną w 1994 przez grupę polskich specjalistów w zakresie finansów i zarządzania, którzy przez wiele lat pracowali w międzynarodowych korporacjach działających w Polsce. Solver od 1995 do 2007 roku był wyłącznym przedstawicielem firmy Hyperion Solutions w Polsce działając pod szyldem Hyperion Polska. W 2007 roku po przejęciu firmy Hyperion przez Oracle, Solver stał się jedynym partnerem Oracle dedykowanym do wsparcia produktów Oracle Hyperion z najwyższym stopniem certyfikacji – Certified Advantage Partner.

Misją firmy Solver jest wprowadzanie profesjonalnych metod zarządzania przedsiębiorstwem w specyficznych warunkach polskiej ekonomii przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii informatycznych.

Solver przywiązuje szczególne znaczenie do długofalowej współpracy z klientem, zapewniając dostosowywanie systemów do zmieniających się przepisów prawnych, seminaria podnoszące kwalifikacje personelu, szkolenia dla nowych pracowników oraz natychmiastową pomoc w sytuacjach awaryjnych.

Dzięki usługom firmy Solver nasz klient uzyska odpowiedzi na pytania:

Jak uzyskać pewne, wiarygodne dane finansowe o sytuacji przedsiębiorstwa?

Jak kontrolować i wykorzystywać finansowe parametry do usprawnienia działalności operacyjnej przedsiębiorstwa ?
Jak osiągnąć znaczącą poprawę efektywności przedsiębiorstwa, stosując informatyczny system zarządzania ?
Jak zminimalizować koszty oraz czas wprowadzenia zintegrowanych systemów zarządzania przedsiębiorstwem ?
Jak zbudować system informatyczny, który zabezpieczy potrzeby przedsiębiorstwa dzisiaj i w przyszłości ?

Solver dostarcza i wdraża technologię, głównie jednak rozwiązuje problemy związane z efektywnym funkcjonowaniem przedsiębiorstwa.

Produkty i usługi

Dodatkowe informacje

Branża:
Strona www: http://www.solver.pl/
Liczba pracowników:

Jak do nas trafić

02-674 Warszawa, Marynarska 11