Biuro Karier Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Organicznego

O nas

Historia Instytutu Przemysłu Organicznego (IPO) sięga roku 1947, w którym w ramach Głównego Instytutu Mechaniki utworzono Instytut Materiałów Wybuchowych. Na bazie tego Instytutu z dniem 1 stycznia 1952 roku powstał Instytut Chemii Stosowanej. Po połączeniu go z Instytutem Barwników i Półproduktów 1 stycznia 1958 r. powstał Instytut pod obecną nazwą.

 

Instytut Przemysłu Organicznego (IPO) jest instytutem badawczym realizującym prace naukowe i wdrożeniowe 
w obszarach: 

  • chemii i technologii środków ochrony roślin i produktów biobójczych, leków weterynaryjnych, preparatów do higieny sanitarnej, środków  pomocniczych, chemikaliów specjalnych i półproduktów
  • chemii i technologii materiałów wysokoenergetycznych,
  • bezpieczeństwa chemicznego związanego z produkcją, obrotem i stosowaniem chemikaliów (REACH, GHS) oraz zagrożeń  elektrycznością statyczną,
  • toksykologii i ekotoksykologii,
  • właściwości fizykochemicznych substancji i mieszanin chemicznych

Produkty i usługi

Dodatkowe informacje

Branża: Badania i rozwój 
Strona www: http://www.ipo.waw.pl
Liczba pracowników: 100-999

Jak do nas trafić

01-001 Warszawa, Annopol 6