Biuro Karier Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

SGGW-COBiS

O nas

Staże, organizowane są przez SGGW w ramach Projektu współfinansowanego z EFS.

Do aplikowania o staże zapraszamy studentów II-go stopnia kształcenia semestru I i II kierunków rolniczo-przyrodniczych i informatycznych z preferencjami dla: rolnictwa, zootechniki, technologii żywności i żywienia człowieka, dietetyki, ekonomii, finansów i rachunkowości, zarządzania, informatyki, informatyki i ekonometrii oraz specjalności informatyka w rolnictwie.

Staże dla 22 osób odbywać się będą przez trzy miesiące wakacji (lipiec, sierpień, wrzesień) w następujących jednostkach:
1. Branża informatyczna i szeroko rozumiana obsługa rolnictwa:
– ARR w Warszawie: Biuro teleinformatyki i Biuro Współpracy międzynarodowej.
– PARP w Warszawie,
– Bank BGŻ w Warszawie.
2. Branża przemysłu rolno-spożywczego
– Agros-Nova Sp. z o.o. w Łowiczu,
– OSM Łowicz Zakład w Łowiczu.
3. Branża produkcji rolnej
– Gosp. Nasienno Rolne „Biovinas” Sp. z o.o. w Chodowie,
– Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. w Strzelcach,
– Ośrodek Hodowli Zarodowej Osięciny Sp. z o.o. w Osięcinach,
– Rolniczy Zakład Doświadczalny SGGW w Żelaznej.

Rekrutacja na staże odbywać się będzie drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza aplikacyjnego na portalu http://bk.sggw.pl wraz z CV, oraz osobistą poprzez dostarczenie listu motywacyjnego i zaświadczenia z dziekanatu (druk na stronie www.elearn.sggw.pl) do pokoju Biura Monitorowania Losów Absolwentów (budynek nr 10, pok. 17) w dn. 24.05 – 6.06 2013r.

Produkty i usługi

Dodatkowe informacje

Branża:
Strona www: http://elearn.sggw.pl/
Liczba pracowników:

Jak do nas trafić

02-787 Warszawa, Nowoursynowska 164