Biuro Karier Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie

O nas

RDOŚ Warszawa jest urzędem administracji rządowej działającym na obszarze województwa mazowieckiego. RDOŚ Warszawa powstał na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. W skład urzędu wchodzą m.in.:
1. Wydział Ocen Oddziaływania na Środowisko
2. Wydział Ochrony Przyrody i Obszarów natura 2000
3. Wydział Zapobiegania i Naprawy Szkód w Środowisku.

Produkty i usługi

Dodatkowe informacje

Branża:
Strona www: http://warszawa.rdos.gov.pl/
Liczba pracowników:

Jak do nas trafić

00-015 Warszawa, H. Sienkiewicza 3