Biuro Karier Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

O nas

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (PTE) jest niezależnym, profesjonalnym, ogólnopolskim stowarzyszeniem ekonomistów zrzeszającym zarówno praktyków, jak i teoretyków.
Cele statutowe PTE:
• popularyzowanie wiedzy ekonomicznej w Polsce,
• działalność opiniotwórcza,
• podnoszenie kwalifikacji,
• integracja środowiska ekonomistów.

Są one realizowane poprzez:
• aktywne uczestnictwo w procesie reformowania gospodarki poprzez organizowanie kongresów, konferencji oraz seminariów naukowych,
• organizowanie Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych,
• wydawanie publikacji naukowych,
• prowadzenie działalności konsultacyjno-doradczej oraz informacyjnej w dziedzinie ekonomii dla różnych podmiotów gospodarczych,
• opracowywanie ekspertyz i analiz ekonomicznych,

Produkty i usługi

Dodatkowe informacje

Branża:
Strona www:
Liczba pracowników:

Jak do nas trafić

00-042 Warszawa, Nowy Świat 49