Biuro Karier Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Polish Society for Training and Development

O nas

Stowarzyszenie PSTD (Polish Society for Training & Development) jest organizacją
zrzeszającą profesjonalistów zajmujących się obszarem szkoleń. Skupiamy
szkoleniowców, trenerów, konsultantów i dydaktyków działających zawodowo na
terenie Polski w obszarach związanych z Zarządzaniem i Rozwojem Zasobów
Ludzkich. PSTD jest partnerem rynkowym i społecznym dla organizacji rządowych,
samorządowych, innych stowarzyszeń zawodowych i branżowych, a także mediów i
ośrodków akademickich.

PSTD ma na celu:

* Budowanie społeczności działającej na rzecz promowania szkoleń i wiedzy w
polskich organizacjach;
* Upowszechnienie stosowania wiedzy i dobrych praktyk w biznesie;
* Budowanie i wspieranie środowiska osób profesjonalnie zajmujących się
szkoleniami i rozwojem, szczególni etrenerów i firm szkoleniowych;
* Tworzenie standardów kompetencyjnych, ról zawodowych związanych z rozwojem
zasobów ludzkich oraz integrowanie środowiska wokół rozwoju kompetencji
zawodowych;
* Podwyższanie kwalifikacji zawodowych polskich menedżerów i trenerów;
* Promowanie rozwoju rynku szkoleń i doradztwa w Polsce;
* Promowanie profesjonalizmu i etyki menedżerskiej.

Cele realizujemy poprzez szereg inicjatyw:

* prowadzenie lub wspieranie badań, analiz i programów certyfikujących dla firm
szkoleniowych, doradczych i środowiska trenerów;
* analizę i monitoring rynku wiedzy na temat szkoleń i rozwoju na Świecie;
* prowadzenie działalności wydawniczej, serwisów internetowych lub innych
mediów;
* podejmowanie współpracy międzynarodowej i wzajemne przenoszenie doświadczeń z
wiodącymi podmiotami w zakresie zarządzania na Świecie, tj. organizacjami
członkowskimi, programami certyfikującymi, uczelniami, wydawnictwami lub
ośrodkami badawczymi;
* współpracę z firmami świadczącymi usługi profesjonalne oparte na wiedzy;
* organizowanie lub finansowanie konferencji, seminariów, spotkań, zjazdów,
kursów, warsztatów, konkursów, stypendiów lub innych wydarzeń związanych z
celami Stowarzyszenia.

Produkty i usługi

Dodatkowe informacje

Branża:
Strona www:
Liczba pracowników:

Jak do nas trafić

02-952 Warszawa, Wiertnicza 141