Biuro Karier Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Platforma Otwartej Nauki, ICM, Uniwersytet Warszawski

O nas

Platforma Otwartej Nauki to centrum kompetencji w zakresie otwartych modeli komunikacji naukowej i dystrybucji wiedzy, ośrodek oferujący rozwiązania i narzędzia umożliwiające wdrażanie tych modeli, a także cyfrowa kolekcja polskich publikacji naukowych.

W ramach Platformy rozwijamy wiedzę i umiejętności pomagające wdrażać otwarte modele z uwzględnieniem doświadczeń światowych oraz lokalnych uwarunkowań – instytucjonalnych, prawnych, ekonomicznych i społecznych.

Opracowujemy i udostępniamy narzędzia informatyczne oraz rozwiązania organizacyjne i prawne pozwalające instytucjom na tworzenie własnej infrastruktury otwartego dostępu oraz wspomagające te instytucje w wypracowaniu i realizacji polityk oraz strategii otwartego dostępu.

Zasoby udostępniane w serwisach Platformy Otwartej Nauki to polskie czasopisma naukowe (Biblioteka Nauki), książki naukowe (Otwórz Książkę) oraz różnego rodzaju prace naukowe – przede wszystkim artykuły – deponowane przez ich autorów (Repozytorium CeON).

Produkty i usługi

Dodatkowe informacje

Branża: IT
Strona www: http://icm.edu.pl
Liczba pracowników: 100-999

Jak do nas trafić

02-680 Warszawa, Tyniecka 15/17