Biuro Karier Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Ogolnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków

O nas

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków to działająca od dwudziestu lat organizacja pozarządowa o statusie pożytku publicznego, zajmująca się ochroną dzikich ptaków i miejsc, w których one żyją. Celem Towarzystwa jest zachowanie dziedzictwa przyrodniczego dla dobra obecnych i przyszłych pokoleń. Jego działania wspiera rzesza kilkunastu tysięcy członków, wolontariuszy i sympatyków. OTOP jest polskim partnerem światowej federacji towarzystw ochrony ptaków – BirdLife International.

Po 20 latach istnienia OTOP to:
• Prawie 1000 ha rezerwatów, w których prowadzona jest czynna ochrona przyrody
• 174 ostoje ptaków (IBA), w tym 110 objętych regularnym monitoringiem zagrożeń
• 159 lęgowych gatunków ptaków objętych regularnym monitoringiem
• 2.500 nakładu kwartalnika “Ptaki”
• 800 wolontariuszy
• 2.000 członków
• 10.000 zadeklarowanych sympatyków
• 50.000 dzieci objętych programem edukacyjnym

Produkty i usługi

Dodatkowe informacje

Branża:
Strona www: http://www.otop.org.pl/
Liczba pracowników:

Jak do nas trafić

05-270 Marki, Odrowąża 24