Biuro Karier Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK)

O nas

NASK jest Państwowym Instytutem Badawczym. Prowadzi badania w zakresie rozwiązań zwiększających efektywność, niezawodność i bezpieczeństwo sieci teleinformatycznych oraz innych złożonych systemów sieciowych.  Kluczowym polem aktywności NASK są działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa internetu. Reagowaniem na zdarzenia naruszające bezpieczeństwo sieci w Polsce i koordynacją działań w tym obszarze zajmuje się pion Centrum Cyberbezpieczeństwa, w którego skład wchodzi zespół CERT Polska.

Ważną rolę pełni działalność edukacyjna i popularyzacja idei społeczeństwa informacyjnego. W ramach Instytutu funkcjonuje Dyżurnet.pl, który przyjmuje zgłoszenia dotyczące nielegalnych i niebezpiecznych treści w internecie. NASK pełni rolę operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej  – programu, którego celem jest podłączenie wszystkich szkół w Polsce do szybkiego i bezpiecznego internetu.

NASK prowadzi także rejestr domeny.pl.

Produkty i usługi

Dodatkowe informacje

Branża: IT
Strona www: http://www.nask.pl
Liczba pracowników: 100-999

Jak do nas trafić

01-045 Warszawa, Kolska 12