Biuro Karier Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

O nas

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest agencją wykonawczą powołaną w celu realizacji zadań z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa. Zarządza programami badań naukowych w strategicznych dla Polski dziedzinach. Projekty finansowane lub współfinansowane przez Centrum wykorzystywane są w gospodarce, kulturze, ochronie zdrowia i administracji publicznej. Centrum realizuje również programy wsparcia komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych oraz wspiera rozwój naukowców. Centrum pełni funkcję i wykonuje zadania Instytucji Pośredniczącej dla trzech programów operacyjnych: Kapitał Ludzki, Innowacyjna Gospodarka oraz Infrastruktura i Środowisko, a wkrótce także programów operacyjnych Inteligentny Rozwój (POIR) oraz Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

Produkty i usługi

Dodatkowe informacje

Branża:
Strona www: http://www.ncbir.pl/kontakt/
Liczba pracowników:

Jak do nas trafić

00-695 Warszawa, Nowogrodzka 47a