Biuro Karier Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Laboratorium Usługowo-Badawcze „BIOCHEMIK” Sp.z o.o.

O nas

Polityką laboratorium jest profesjonalne wykonywanie badań zgodnie z ustalonymi wymaganiami klientów. Dla realizacji tej polityki prowadzona jest praca w systemie zgodnym z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących” oraz dokumentami Polskiego Centrum Akredytacji dotyczącymi laboratoriów badawczych.

Dziedziny badań laboratorium to:
– chemia,
– mikrobiologia,
– pobieranie próbek do badań,
– środowisko ogólne,
– właściwości fizykochemiczne,
– węgiel,
– środowisko pracy.

Zakres badań obejmuje:
– tłuszcz techniczny,
– pasze i środki żywienia zwierząt,
– mięso i przetwory mięsne oraz wyroby garmażeryjne,
– woda,
– ścieki i wody (opadowe, podziemne, przemysłowe),
– miód,
– artykuły żywnościowe, żywnośc,
– gleba,
– osady ściekowe,
– higiena uboju,
– materiał biologiczny pochodzenia zwierzęcego,
– węgiel,
– środowisko produkcji i prazechowywania żywności,
– środowisko pracy.

Produkty i usługi

Dodatkowe informacje

Branża:
Strona www:
Liczba pracowników:

Jak do nas trafić

21-400 Łuków, ul. Przemysłowa 15