Biuro Karier Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami IOŚ – PIB

O nas

Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 130, poz. 1070, z późn. zm.), zwana dalej „Ustawą”, powołała do życia Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami, który m.in. wykonuje zadania związane z funkcjonowaniem Krajowego systemu bilansowania i prognozowania emisji, w tym prowadzenie Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji, zwanej dalej „Krajową bazą”. Zajmuje się również administrowaniem systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Wykonywanie zadań Krajowego Ośrodka powierzono Instytutowi Ochrony Środowiska – Państwowemu Instytutowi Badawczemu (IOŚ-PIB-KOBiZE).

Produkty i usługi

Dodatkowe informacje

Branża:
Strona www: http://www.kobize.pl
Liczba pracowników:

Jak do nas trafić

00-805 Warszawa, Chmielna 132/134