Biuro Karier Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie

O nas

Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie działa na podstawie Ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 133, poz. 921 z późn. zm.). Wykonuje zadania z zakresu hodowli i rozrodu zwierząt przez kontrolę w zakresie prowadzenia oceny wartości użytkowej i hodowlanej oraz hodowli zwierząt i rozrodu, zootechniczną w handlu, sposobu wykorzystania środków pochodzących z dotacji budżetowych przyznanych podmiotom realizującym zadania w zakresie postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej.
Ponadto Krajowe Centrum prowadzi laboratorium referencyjne badające mleko w ramach oceny wartości użytkowej bydła, owiec i kóz, laboratorium badania grup krwi, współpracuje z organizacjami międzynarodowymi działającymi w dziedzinie hodowli, oceny i rozrodu zwierząt gospodarskich, prowadzi ocenę wartości użytkowej i hodowlanej pszczół oraz stad zwierząt futerkowych.

Produkty i usługi

Dodatkowe informacje

Branża:
Strona www: http://kchz.agro.pl/
Liczba pracowników:

Jak do nas trafić

01-142 Warszawa, Sokołowska