Biuro Karier Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Krajowa Rada Izb Rolniczych

O nas

Krajowa Rada Izb Rolniczych jest reprezentantem krajowym samorządu rolniczego działającego na mocy ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.). Członkami samorządu rolniczego są wszyscy podatnicy podatku rolnego, zarówno osoby fizyczne jak i prawne. Jednostkami organizacyjnymi samorządu rolniczego są izby rolnicze posiadające osobowość prawną. W każdym z 16 województw działa jedna izba rolnicza. W skład Krajowej Rady Izb Rolniczych wchodzą prezesi izb rolniczych oraz po jednym delegacie wybranym przez walne zgromadzenie z każdej izby.
Głównym celem i podstawowym zadaniem samorządu rolniczego jest działanie na rzecz rozwiązywania problemów rolnictwa i reprezentowanie interesów zrzeszonych w nim członków. Izby rolnicze wpływają na kształtowanie polityki rolnej i uczestniczą w jej realizacji.

Produkty i usługi

Dodatkowe informacje

Branża: Administracja biurowa 
Strona www: http://www.krir.pl/
Liczba pracowników: 1-9

Jak do nas trafić

Warszawa, Żurawia 24