Biuro Karier Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Krajowa Izba Gospodarcza

O nas

Krajowa Izba Gospodarcza jest największą niezależną organizacją biznesu w Polsce, została utworzona w 1990 roku. KIG reprezentuje największą liczbę przedsiębiorców, łącząc ponad 150 organizacji biznesowych (izb branżowych, izb bilateralnych, izb regionalnych).
Do naszej misji należy stwarzanie korzystnych warunków do rozwoju przedsiębiorczości w Polsce. Poprzez działalność szkoleniową i projektową wspieramy postawy proinnowacyjne, a jednocześnie stymulujemy do rozwoju kapitału intelektualnego w polskich przedsiębiorstwach. Jesteśmy inicjatorem i promotorem projektów międzynarodowych o znaczeniu proeksportowym służących promocji polskich przedsiębiorstw oraz podnoszeniu ich konkurencyjności za granicą. Reprezentujemy interesy polskich przedsiębiorców w kontaktach z władzą publiczną. Promujemy społeczną wrażliwość biznesu. Organizowane przez Nas szkolenia i konferencje organizowane pomagają przedsiębiorcom wdrażać etyczne standardy. Najwrażliwsze społecznie firmy są nagradzane w programie „Przedsiębiorstwo Fair Play”. Krajowa Izba Gospodarcza dba o polskich przedsiębiorców na arenie międzynarodowej. KIG jest członkiem Eurochambers (Stowarzyszenia Europejskich Izb Przemysłowo – Handlowych) i Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu. KIG ma podpisane umowy o współpracy z większością narodowych izb gospodarczych na świecie.

Produkty i usługi

Dodatkowe informacje

Branża:
Strona www:
Liczba pracowników:

Jak do nas trafić

00-074 Warszawa, Trębacka 4