Biuro Karier Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Krajowa Izba Biopaliw

O nas

Krajowa Izba Biopaliw to obecnie największa organizacja branżowa zrzeszająca podmioty zajmujące się wytwarzaniem biokomponentów oraz biopaliw w rozumieniu zapisów ustawy z 26 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Stowarzyszenie, zgodnie z zapisami statutowymi, zajmuje się zarówno tematyką związaną z promocją wykorzystania ekologicznych paliw w transporcie jak również działalnością dotyczącą zachęcania producentów rolnych do wytwarzania roślin na cele energetyczne.

Produkty i usługi

Dodatkowe informacje

Branża:
Strona www: http://www.kib.pl/
Liczba pracowników:

Jak do nas trafić

00-131 Warszawa, Grzybowska 2 lok. 49